Rios s.r.o. Vám ponúka
Rios s.r.o. Vám ponúka Tlač

● Zásobníky na sypké hmoty

Štrkové zásobníky

Oceleľové konštrukcie

Rôzne kovové výrobky podľa želania zákazníka

Opravy stavebných mechanizmov

   - miešačky na betón, betonárky, ohýbačky stavebnej ocele...

● Koše na betón do 1 m3

 

 

 ▲ Zásobník

 

 

 ▲ Zásobník

 

 

 ▲ Konštrukcia štrkového zásobníka

 

 

 ▲ Betonárka 

 

 

 ▲ Miešačka na betón

 

 

 ▲ Ohýbačka roksorov

 

 

 ▲ Kôš na betón