Dodanie tovarov pre projekt Nákup technológie na rozšírenie výroby oceľových konštrukcií
Dodanie tovarov pre projekt Nákup technológie na rozšírenie výroby oceľových konštrukcií Tlač
Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: tovary
Prílohy:
1. Výzva
2. Príloha č. 1 Návrh ceny
3. Príloha č. 2 Formulár ponuky
4. Príloha č. 3 Návrh MZP
5. Zmluva VZV
6. Zmluva Zvartech